Geen producten (0)

Uw privacy is voor Animal-Stuff.be van groot belang. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

 

Persoonsgegvens die wij verwerken

Animal Stuff verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u zelf deze aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken :

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mail adres

- IP-adres

- Bankrekeningnummer

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account aan te maken op deze website, in correspondentie of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld te worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons via traens.consulting@telenet.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en de basis waarom wij persoonsgegevens verwerken

Animal Stuff verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen bij u af te leveren

- Animal Stuff verwerkt ook de persoonsgegevens gezien wij wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Delen van persoonsgegevens met derden

Animal Stuff deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Animal Stuff gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Pool Stuff gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding van cookies. Hierbij zullen we vragen om akkoord te gaan voor het gebruik van deze cookies.

Gegevens aanpassen of verwijderen

U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot correctie of verwijdering sturen naar traens.consulting@telenet.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij een kopie van uw identiteisbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van uw pasfoto het paspoortnummer alsook uw rijksregisternummer zwart (onleesbaar). Dit ter bescherming van uw privacy.

Slotverklaring

Contactgegevens:

Animal Stuff gevestigd te Marguerite Yourcenarstraat 5, 8000 Brugge België +32(0)488075050

Miguel Traens is de Functionaris Gegevensbescherming van Animal Stuff.

Animal Stuff neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact om met onze klantenservice of via traens.consulting.be

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Daarom vragen wij wel uw toestemming. Lees gerust onze privacybeleid.